Tổng hợp danh sách các trang PageRanks từ 6,7,8,9,10 quí hiếm

Bữa trước W3D có viết 1 bài hướng dẫn "Làm sao để tăng Pagerank Google trong thời gian ngắn nhất" . Giờ W3D xin tổng hợp danh sách mà W3D sưu tầm trên mạng, cũng dễ đặt link, anh e có thể dùng nó để tăng PageRank sắp tới. anh e nhanh tay mà đăng kí để tạo Pagerank cao cho web nào

Nước ngoài:

 _http://Google.com pr10
 _http://w3.org  pr10
 _http://USA.gov pr10
 _http://adobe.com pr10
 _http://India.gov.in pr10
 _http://CNN.com  pr10
 _http:/AddThis.com  pr10
 _http://Blogger.com  pr9
 _http://eBay.com  pr9
 _http://Flickr.com   pr9
 _http://phpBB.com  pr9
 _http://Yahoo.com  pr9
 _http://WordPress.org  pr9
 _http://Opera.com  pr9
 _http://OpenSource.org  pr9
 _http://identi.ca   dof 8
 _http://raptr.com  
 _http://www.dailymile.com  
 _http://www.mmorpg.com    
 _http://www.plinky.com    pr 7, check 
 _http://www.blogabond.com     nf3
 _http://www.zoomgroups.com     df5
 _http://www.bookcrossing.com    df7
 _http://www.metacafe.com      pr7
 _http://www.bizsugar.com      df6
 _http://technorati.com      df8
 _http://audioboo.fm      nf7
 _http://www.glogster.com      pr6
 _http://www.quibblo.com       nf6
 _http://www.studyabroad.com       pr8 
 _http://www.myplan.com      df6
 _http://www.bacfrancais.com       df4
 _http://www.ppjaponesia.org     df3
 _http://bookmarks.excite.co.uk        nf4
 _http://lib.rario.us       df4
 _http://www.tripit.com       pr6,
 _http://www.streetstyle.com       df3
 _http://people.tribe.net     df5/
 _http://www.beckett.com     df5
 _http://www.instructables.com   df7
 _http://photopeach.com    pr6
 _https://github.com   pr7
 _http://www.photoshop.com    df7
 _http://coda.fm  df3
 _http://www.everytrail.com  nf6
 _http://www.funnyordie.com  pr7
 _http://www.bplans.com  pr7
 _http://www.dmoz.org/  pr8
 _http://vlib.org/     pr8
 _http://www.freeprwebdirectory.com   pr6
 _http://www.hotvsnot.com/   pr6
 _http://botw.org/       pr6
 _http://www.buzzle.com/           pr6
 _http://www.joeant.com/       pr6

Trong nước:
 _http://forum.idichvuseo.com pagerank 7
 _http://thegioiseo.com pagerank 3
 _http://ddth.com pagerank 6
 _http://tinhte.vn pagerank 5
 _http://forum.bkav.com.vn pagerank 5
 _http://vietnamlib.net/forum pagerank 5
 _http://icb.com.vn pagerank 7
 _http://forum.congnghethongtin.org pagerank 6
 _http://buaxua.vn pr 6
 _http://diendan.yeutretho.com pagerank 6
 _http://lrc-tnu.edu.vn/diendan pagerank 6
 _http://vpha.org.vn pagerank 5
 _http://dauden.vn pagerank 5
 _http://molisa.gov.vn pagerank 7
 _http://gdla.gov.vn pagerank 7
 _http://forum.mic.gov.vn pagerank 6
 _http://thi.moet.gov.vn pagerank 7
 _http://vca.gov.vn pagerank 6
 _http://bhxhbinhduong.gov.vn/diendan pagerank 4
 _http://sonla.gov.vn/diendan/Forum/Sonla.aspx pagerank 3
 _http://caodangthuyloibacbo.edu.vn/forum pagerank 2
 _http://http://bafu.edu.vn/forum/forum.php pagerank 3
 _http://sinhhoclamdong.edu.vn pagerank 3
 _http://shoptinhoc.com/diendan/forum.php pagerank 2
 _http://sotaichinh.hoabinh.gov.vn pagerank 2
 _http://moit.gov.vn/mvnforum/mvnforum/index pagerank 4
 _http://tcdn.gov.vn/ pagerank 4
 _http://khoahoccongnghehanam.gov.vn pagerank 5
 _http://dei.gov.vn/ pagerank 6
 _http://www.skhcndaklak.gov.vn/ pagerank 5
 _http://www.tuoitrequan9.gov.vn/ pagerank 0
 _http://www.dostkhanhhoa.gov.vn/Default.aspx?tabid=164&g=forum pagerank 4
 _http://www.tnmtthainguyen.gov.vn/index.php?cires=Forums&go=index pagerank 5
 _http://cosiskv3.gov.vn/forum/ pagerank 0
 _http://raovat.olapo.com pagerank 4
 _http://www.webtretho.com/forum/ pagerank 3
 _http://lamchame.com pagerank 3
 _http://www.vn-zoom.com/ pagerank 4
 _http://diendan.congdongcviet.com/ pagerank 2
 _http://phpvn.org/ pagerank 2
 _http://beat.vn/forum/forum.php pagerank 2
 _http://3dmax.com.vn/forum.php pagerank 5
 _http://addlink.vn/index.php pagerank 3
 _http://sinhvienythaibinh.net/forum/ pagerank 5
 _http://raovat.org.vn pagerank 6
 _http://vusta.org.vn pagerank 6
 _http://raovat.yolo.vn - Pagerank 3
 _http://raovatchatluong.com - Pagerank 1
 _http://www.bongda.24h.com.vn/forum/ pagerank 4
 _http://www.bitex.edu.vn/forum/ pagerank 3
 _http://forums.sgtvtsonla.gov.vn/forum.php pagerank 3
 _http://thi.moet.gov.vn/?page=7.0 pagerank 6
 _http://www.soytekhanhhoa.gov.vn/forum/ pagerank 4
 _http://ict.sonla.gov.vn/forum/forum.php pagerank 3
 _http://bhxhlamdong.gov.vn/forum/ pagerank 4
 _http://www.molisa.gov.vn/Default.aspx?tabid=67&temidclicked=67
 _http://diendan.camau.gov.vn/ pagerank 6
 _http://www.ciren.gov.vn/forums/ pagerank 6
 _http://tinhdoanbacninh.gov.vn/forum/misc.php?do=bbcode pagerank 0
 _http://diendandautu.mpi.gov.vn/tabid/62/Diễnpagerankđàn.aspx
 _http://bvdkla.longan.gov.vn/forum/ pagerank 0
 _http://diendan.nongnghiep.gov.vn/forum.php pagerank N/A
 _http://tnmtcaobang.gov.vn/diendan/ pagerank 4
 _http://www.gdla.gov.vn/diendan/index.php pagerank 5
 _http://quandoan5.gov.vn/forum/#4 pagerank 2
 _http://www.quantracmoitruong.gov.vn/vipagerankvn/vn/diendan.aspx pagerank 2
 _http://forum.mic.gov.vn pagerank 6
 _http://diendangps.com pagerank 1
 _http://diendan.zing.vn Pagerank: 3
 _http://svdulich.net Pagerank: 2
 _http://haiduongvui.vn Pagerank: 2
 _http://hutech.edu.vn/diendanit/forum/index.php PageRank 3
 _http://reac.students.mtu.edu pagerank 3 

Chúc mọi người thành công 

 

Từ khóa Google:

Chữ kí của thành viên

 


Quảng cáo

 

 

Đăng nhập

 

Quảng cáo KVN

 
 
 
 
 

Lượt truy cập