Thuật ngữ CPA là gì?

CPA Chi phí mỗi hành động hoặc CPA (đôi khi được gọi là Pay Per Action hay PPA ) là một mô hình quảng cáo trực tuyến, nơi nhà quảng cáo trả tiền cho mỗi hành động cụ thể (mua hàng, đăng ký nhận email…) liên quan đến quảng cáo .

cpm cpc cpa CPM, CPC, CPA là gì?

Các nhà quảng cáo mong muốn có lời trực tiếp xem CPA là cách tối ưu thực hiện chiến dịch online marketing, như là một nhà quảng cáo chỉ trả tiền cho các quảng cáo khi các hành động mong muốn đã xảy ra . Một hành động có thể là một sản phẩm được mua, một mẫu đăng ký được điền đầy đủ, mong muốn hành động được thực hiện được xác định bởi nhà quảng cáo. Đài phát thanh và đài truyền hình cũng đôi khi cung cấp hình thức quảng cáo tính chi phí cho mỗi cơ sở hành động, nhưng hình thức quảng cáo này thường được gọi là “per inquiry”

CPA có thể được xác định bởi các yếu tố khác nhau, tùy thuộc nơi có vị trí quảng cáo.

CPA là “Cost Per Acquisition”

CPA là đôi khi được gọi là “Cost Per Acquisition”, ) tron trường hợp nhà quảng cáo mong muốn đạt được mục tiêu cụ thể như là bán được sản phẩm. Sử dụng “Cost Per Acquisition” thay vì “Cost Per hành động” không phải là không chính xác trong những trường hợp như vậy, nhưng không phải tất cả “Chi phí mỗi hành động” cung cấp có thể được gọi là “Cost Per Acquisition”.
Công thức tính toán CPA

Tính toán CPA = chi tiêu / số hiển thị x CTR x CR. Hãy nói rằng trong từ 20.000 hiển thị, bạn có 5% nhấp chuột (CTR) tới trang đích của bạn (trang web) và 30% trong số 5% này trở thành khách hàng (CR):

$ 200 / [20.000 x 0,05 x 0,30] = $ 0,67 là chi phí mỗi lần có khách hàng mua sản phẩm.

Từ khóa Google:

Chữ kí của thành viên

 


Quảng cáo

 

 

Đăng nhập

 

Quảng cáo KVN

 
 
 
 
 

Lượt truy cập